Проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“ вече в действие!

Стартира Проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“. С много интерес, смях и младежки ентусиазъм започнаха дейността си Клубовете за подкрепа на личностно и общностно развитие. В трите училища – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Антоново, СУ „Ангел Каралийчев“ гр. Стражица и СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени се провеждат занимания в следните направления:

  1. Клуб „Личностно израстване“, работилница „Нашата първа работа“
  2. Клуб „Личностно израстване“, Работилница „Как да управляваме и разрешаваме конфликтите“
  3. Клуб „Туризъм, развлечения и зелени идеи“
  4. Клуб „Европейски граждани“

Дейностите в подкрепа на професионалното развитие са насочени към придобиване на ключови компетенции и професионално ориентиране  с младежи от трите общини, които се водят от психолог, кариерен консултант.

Дейности в подкрепа на уязвими групи, вкл. от ромската общност се водят от експерт в областта, който идентифицира младежи от общините, които да бъдат активирани и интегрирани на пазара на труда, както и деца и младежи в риск или отпаднали от образователната система. Мотивира учениците, завършващи основно образование и 10 клас, за продължаване на образованието си, както и учениците, завършващи средно образование и 11 клас, за продължаване на образованието си. Осъществява подкрепа за ученици и младежи в риск от отпадане от образователната система.

Благодарим на трите училища за партньорството, подкрепата и отговорността, което е гаранция за успешното изпълнение на дейностите по проекта.

Проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“ се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2023 г., по договор 25-00-82 от 27.11.2023г. Ключова област: 3. ,,Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малки населени места“. Изпълнението на дейностите обхваща общините Антоново, обл. Търговище, общ. Стражица, обл. Велико Търново и общ. Павликени, обл. Велико Търново. Продължителност: 6 месеца от 1.01.2024 до 1.07.2024г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *