Кръгла маса на тема „Методи и средства за оказване на подкрепа на уязвими групи“ ще се проведе по Проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“

Кръглата маса е част от дейностите в подкрепа на уязвими групи, вкл. от ромската общност се водят от експерт в областта, който идентифицира младежи от общините, които да бъдат активирани и интегрирани на пазара на труда, както и деца и младежи в риск или отпаднали от образователната система. Мотивира учениците, завършващи основно образование и 10 клас, за продължаване на образованието си, както и учениците, завършващи средно образование и 11 клас, за продължаване на образованието си. Осъществява подкрепа за ученици и младежи в риск от отпадане от образователната система

С проекта се осигури подкрепа за активно включване на младежи от малки населени места чрез подобряване на достъпа им до младежки дейности, инициативи и услуги, включително чрез мобилна младежка работа за подкрепа на тяхното личностно развитие. Чрез реализацията на проекта се създадоха предпоставки за развитие на качествени младежки дейности и политики на местно ниво, така се надградиха усилията на общините Антоново, Павликени и Стражица за подпомагане и развитие на младежките дейности.

Проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“ се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2023 г., по договор 25-00-82 от 27.11.2023г. Ключова област: 3. ,,Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малки населени места“. Изпълнението на дейностите обхваща общините Антоново, обл. Търговище, общ. Стражица, обл. Велико Търново и общ. Павликени, обл. Велико Търново. Продължителност: 6 месеца от 1.01.2024 до 1.07.2024г.

Публикувана в Apps

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *