Младежка „Работилница по толерантност“ успешно се проведе по проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“

На 20 юни 2024 г. се проведе младежката инициатива „Работилница по толерантност“ по проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“. По време на събитието, младежи от Антоново, Павликени и …