Обява за конкурс за младежки проекти към фонда на Младежка Банка – Велико Търново

С настоящата обява се дава старт на конкурса за кандидатстване с младежки проекти на територията на Община Велико Търново.      

Младежка Банка Велико Търново е екип от млади хора, които управляват собствен фонд за финансиране на младежки проекти. Участниците в Младежка банка организират серия от фондонабирателни инициативи, със 100% от средствата, които са събрани, ще се финансират младежки проекти на деца и младежи в Община Велико Търново.      


1. Екипът на Младежката банка Велико Търново ще подкрепи проектни идеи, които отговарят на приоритетите на Младежка банка Велико Търново за 2018г., които са:

• Доброволчески дейности, свързани с подкрепа на деца и лица в риск; • Спортни дейности; • Зелени идеи; • Младежка активност; • Творчески дейности • Дейности, свързани с развитие на клубове по интереси, като извънучилищна дейност;


2. Кой може да кандидатства?

В конкурса могат да кандидатстват младежки организации и/или неформални групи на деца и младежи до 29г., които живеят, учат или работят в община Велико Търново.  Неформална група да се състои от най- малко трима участника, като единият да е пълнолетен. В случай, че тримата участника са непълнолетни, то следва да бъдат подкрепени от пълнолетно лице- техен учител, родител или приятел.
3. Краен срок за получаване на проектните предложения – 16.07.2018 г , 17:00 часа.

Проекти получени след тази дата няма да бъдат разглеждани в рамките на настоящата покана.


4. Максимален размер за финансиране:

В рамките на настоящия конкурс за проекти за финансиране от фонда на Младежката банка Велико Търново може да се кандидатства за финансиране в размер до 500 лева.


5. Подробна информация за процедурата за кандидатстване: Формулярът за кандидатстване е публикуван на фейсбук страницата на Сдружение „Академика-245“и фейсбук страницата на Младежка банка Велико Търново, както и на този линк:
https://drive.google.com/file/d/13umWftGb6P6yLnoHVdpCiBDmmpjYnm94/view?usp=sharing

6. Консултации във връзка с подготовката на младежките проекти може да получите до 13 юли 2018 включително на е-mail: akademika245@gmail.com или на лично съобщение на страницата на Младежка банка Велико Търново във Фейсбук.

Пожелаваме успех на всички младежки групи и организации!

Проект „Младежка банка“ стана възможен благодарение на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по Програма „Младежка банка“ с финансовата подкрепа на Фондация „Чарлз Стюарт Мот“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *