Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение „Академика-245“

Уважаеми членове на Общото събрание на Сдружение „Академика – 245“,


На 16.06.2023 г. в 14.00 часа в град Антоново, ул. „Тузлушки герой“ 53 ще проведе Общо
събрание на Сдружение „Академика – 245“ гр. Антоново.

Заседанието се свиква по инициатива и с Решение на Управителния съвет, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружение „Академика – 245“ за 2022г;
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2022г.;
3. Разни;

Публикувана в Apps

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *