Кръгла маса „Методи и средства за оказване на подкрепа на уязвими групи“ се проведе по Проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“

Кръгла маса на тема „Методи и средства за работа с уязвими групи“ се проведе на 20 юни в град Велико Търново. Кръглата маса бе част от дейностите в подкрепа на уязвими групи, вкл. от ромската общност, реалзирани по проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички“. На срещата присъствие взеха представители от училищата бенефициенти, представили на общините Антоново, Стражица, Павликени, Велико Търново, представители от месните институции, работещи с младежи и други уязвими групи. Представени бяха реализираните дейности на терен, постигнатите резултати, като най-голямо внимание и въпроси се отделиха на методите и начина на работа на експертите в мултикултурната среда. Експертите презентираха своите постижения, преодоляните трудности, методите и средствата, чрез които работеха за идентифициране на младежи,които да бъдат включени в проекти, за тяхното активиране, интегриране и реинтегрираме на пазара на труда. Най-голямо внимамие се обърна на работата на терен освен с младежи, но и с техните родители, тяхното мотивиране за продължавашо образование и включване в пазара на труда. Представиха се и дейностите и резултатите от работата между месните институции и Сдружение Академика245, открояващи се като добър пример за работа в мултикултурна среда. 

Проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“ се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2023 г., по договор 25-00-82 от 27.11.2023г. Ключова област: 3. ,,Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малки населени места“. Изпълнението на дейностите обхваща общините Антоново, обл. Търговище, общ. Стражица, обл. Велико Търново и общ. Павликени, обл. Велико Търново. Продължителност: 6 месеца от 1.01.2024 до 1.07.2024г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *