Покана за участие: Обучение по кариерно консултиране за ромски младежи, 03 – 6 юли 2021 г. в Охрид, Северна Македония

Сдружение Академика-245 има удоволствието да ви покани да участвате в обучение по кариерно консултиране за ромски младежи.Обучението ще обхваща теми, свързани със самооценка на уменията, оценка на учебните нужди, достъп …

Обучение за професионалисти, работещи с ромски младежи относно повишаване на капацитета им за реализиране на пазара на труда се проведе в Дуръс

В периода 29 Май – 2 юни 2021 г. в Дуръс, Албания се проведе обучение за професионалисти, работещи с ромски младежи относно повишаване на капацитета им за реализиране на пазара …

Обучение за младежи по медийна грамотност се проведе в Тирана

Досег с културата на други държави, комуникация на английски език, придобиване на нови знания, умения и компетентности за медийна грамотност са част от ползите, които придобиха младежите от България по …

Обучение за професионалисти, работещи с ромски младежи относно повишаване на капацитета им за реализиране на пазара на труда чрез инструментите на неформалното образование – 29 Май – 2 юни 2021 г. в Дуръс, Албания

Обучение за професионалисти, работещи с ромски младежи относно повишаване на капацитета им за реализиране на пазара на труда чрез инструментите на неформалното образование. Обучението ще събере 30 участници от България …

Покана за участие: Обучение за ромски младежи по медийна грамотност, 29 – 1 юни 2021 г. в Тирана, Албания

Обучение за ромски младежи по медийна грамотност.Обучението ще обхваща теми, свързани с разграничаване между факти и мнения, анализ на медийни съобщения, използване на нови медии за достъп и разпространение на …

Еразъм е включване. Еразъм е култура.

Сдружение „Академика-245“ бе част от най-голямата кампания за разпространение на проекта Еразъм + през октомври. Екипът проведе кампания за популяризиране на Еразъм + сред своите партньори на 16.10.2020 г. с …