Кръгла маса „Методи и средства за оказване на подкрепа на уязвими групи“ се проведе по Проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“

Кръгла маса на тема „Методи и средства за работа с уязвими групи“ се проведе на 20 юни в град Велико Търново. Кръглата маса бе част от дейностите в подкрепа на …