Младежка „Работилница по толерантност“ успешно се проведе по проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“

На 20 юни 2024 г. се проведе младежката инициатива „Работилница по толерантност“ по проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“. По време на събитието, младежи от Антоново, Павликени и …

Проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“ вече в действие!

Стартира Проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“. С много интерес, смях и младежки ентусиазъм започнаха дейността си Клубовете за подкрепа на личностно и общностно развитие. В трите училища …

Проект, финансиран от Министерството на младежта и спорта ще изпълнява Сдружение „Академика – 245“

Проект по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от закона за хазарта (2023-2025) на Министерство на младежта и спорта ще изпълнява Сдружение „Академика – 245“. Ключова област: …