Проект Youth & sport in country and remote EU

Проект Младежка банка – Велико Търново

Проект „Подкрепа за социално включване на младежи от ромски произход чрез неформално образование”