Младежка инициатива „Работилница по толерантност“ по проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“

Младежка инициатива „Работилница по толерантност“ ще се проведе по Проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“.

Инициативата е част от дейностите в подкрепа на личностно и общностно развитие включват мерки, основани на ценностите за личностното развитие и приобщаващо образование: подкрепа за личностно развитие, изграждане на позитивен организационен климат, утвърждаване на позитивна дисциплина и развитие на училищна общност.

Участието на младежите в дейностите по проекта допринесе за тяхното личностно изграждане. Това ги направи по-уверени и активни в този процесите на вземане на решения, което е сигурна форма на овластяването на младежите. Проектът създаде модел за овластяване, личностно и общностно развитие и предпоставки това да се случи в много по-широк кръг училища. Стимулира се инициативността на младите хора, насърчаване на гражданската ангажираност, участието и овластяването, формиране на социално отговорно поведение, развитието на младежките дейности и младежката работа, вкл. чрез мобилност, доброволчество, творчество и култура на местно, общинско ниво;

С проекта се осигури подкрепа за активно включване на младежи от малки населени места чрез подобряване на достъпа им до младежки дейности, инициативи и услуги, включително чрез мобилна младежка работа за подкрепа на тяхното личностно развитие. Чрез реализацията на проекта се създадоха предпоставки за развитие на качествени младежки дейности и политики на местно ниво, така се надградиха усилията на общините Антоново, Павликени и Стражица за подпомагане и развитие на младежките дейности.

Проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“ се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2023 г., по договор 25-00-82 от 27.11.2023г. Ключова област: 3. ,,Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малки населени места“. Изпълнението на дейностите обхваща общините Антоново, обл. Търговище, общ. Стражица, обл. Велико Търново и общ. Павликени, обл. Велико Търново. Продължителност: 6 месеца от 1.01.2024 до 1.07.2024г.

Публикувана в Apps

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *