Младежка „Работилница по толерантност“ успешно се проведе по проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“

На 20 юни 2024 г. се проведе младежката инициатива „Работилница по толерантност“ по проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“. По време на събитието, младежи от Антоново, Павликени и …

Кръгла маса „Методи и средства за оказване на подкрепа на уязвими групи“ се проведе по Проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“

Кръгла маса на тема „Методи и средства за работа с уязвими групи“ се проведе на 20 юни в град Велико Търново. Кръглата маса бе част от дейностите в подкрепа на …

Проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“ вече в действие!

Стартира Проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“. С много интерес, смях и младежки ентусиазъм започнаха дейността си Клубовете за подкрепа на личностно и общностно развитие. В трите училища …

ОБЯВА: Сдружение „Академика-245“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: „Ръководител на клуб“ при изпълнение на проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“ дог.№25-00-82 финансиран по по НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта

Във връзка с изпълнение дейностите по Проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“ дог.№25-00-82 финансиран по НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта, Сдружение „Академика-245“ приема документи на кандидати …

Проект, финансиран от Министерството на младежта и спорта ще изпълнява Сдружение „Академика – 245“

Проект по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от закона за хазарта (2023-2025) на Министерство на младежта и спорта ще изпълнява Сдружение „Академика – 245“. Ключова област: …

Сдружение Академика-245 обявява Национален ученически конкурс за есе, картина или видео, посветен на 80-тата годишнина от събитията в с.Ястребино (1943)

Защо избрахме този конкурс? От Втората световна война са изминали почти осем десетилетия… Време  на  промени, на драматични събития и… на забрава. Хората почти не помнят какво е станалото през …

Покана за участие: Обучение по кариерно консултиране за ромски младежи, 03 – 6 юли 2021 г. в Охрид, Северна Македония

Сдружение Академика-245 има удоволствието да ви покани да участвате в обучение по кариерно консултиране за ромски младежи.Обучението ще обхваща теми, свързани със самооценка на уменията, оценка на учебните нужди, достъп …

Обучение за професионалисти, работещи с ромски младежи относно повишаване на капацитета им за реализиране на пазара на труда се проведе в Дуръс

В периода 29 Май – 2 юни 2021 г. в Дуръс, Албания се проведе обучение за професионалисти, работещи с ромски младежи относно повишаване на капацитета им за реализиране на пазара …

Обучение за младежи по медийна грамотност се проведе в Тирана

Досег с културата на други държави, комуникация на английски език, придобиване на нови знания, умения и компетентности за медийна грамотност са част от ползите, които придобиха младежите от България по …