Проект, финансиран от Министерството на младежта и спорта ще изпълнява Сдружение „Академика – 245“

Проект по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от закона за хазарта (2023-2025) на Министерство на младежта и спорта ще изпълнява Сдружение „Академика – 245“. Ключова област: 3. ,,Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малки населени места“. Изпълнението на дейностите обхваща общините Антоново, обл. Търговище, общ. Стражица, обл. Велико Търново и общ. Павликени, обл. Велико Търново. Продължителност: 6 месеца от 1.01.2024 до 1.07.2024г.

Проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“ ще развива дейности в няколко основни области, включително дейности за социално включване и приобщаване, обучителни и образователни модули. С проекта се цели осигуряване на подкрепа за активно включване на младежи от малки населени места чрез подобряване на достъпа им до младежки дейности, инициативи и услуги, включително чрез мобилна младежка работа за подкрепа на тяхното личностно развитие. Фокусът е поставен върху широк набор от обучителни модули, тренинги и клубове, базирани на неформалната методология, като планираните дейности ще бъдат насочени към младежи между 15 и 29 г., като в същото време ще се основават на съвременни програми за обучение, подпомагащи развитието на знания, умения и нагласи. Чрез реализацията на проекта ще се създадат предпоставки за развитие на качествени младежки дейности и политики на местно ниво, така ще се надградят усилията на общините Антоново, Павликени и Стражица за подпомагане и развитие на младежките дейности. Проектът ще предоставя условия за личностно развитие; повишаване на професионалните и дигиталните компетентности, съгласно нуждите на пазара на труда и ще бъде ориентиран върху уязвимите групи, представители на етнически малцинства, рискови и/или отпаднали от образователната система и не работят (NEETs), както и такива, които по една или друга причина, не успяват да се адаптират успешно към общностите, в които живеят.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2023 г., по договор 25-00-82 от 27.11.2023г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *